Storm op zee is een canvas 3-luik

Het duidt heel krachtig de ruige zee aan en de standvastigheid van de vuurturen.

Mijn idee: De storm beeldt voor mij het enthousiasme en energie uit in het leven, maar dat soms moet gedemperd worden door ervaring en stabiliteit (de vuurtoren). De bellen staan dan voor het vluchtige, nieuwe wendingen of leuke ideeën die opborrelen en soms niet te vatten zijn.