Imagine : Canvas 120 cm x 60 cm

Vrije hand airbrush met stofjes in reliëf

Idee:

Je kan je veel inbeelden, maar het blijft steeds binnen bepaalde grenzen -> Het meisje zit vast in het kader. Sommige gedachten blijven steeds dromen.

Idea:
You can imagine a lot, but it remains limited. -> The girl is stuck in the frame.
Some things will remain dreams.