Arabische Lente :

Vrije hand airbrush met vrije interpretatie en details in reliëfpasta en stoffen

Idee: De openlijke opkomst van de Arabische vrouw in de lenterevolutie. 'Vanaf vandaag is er geen angst meer, geen onrechtvaardigheid meer!' : klonk het.

Protestacties, betogingen en stakingen... I er wel verandering?

Le printemps Arabe

idée: l'émergence de la femme Arabe dans le révolution. 'à partir d'aujourd'hui il n'y a aucune crainte, plus aucune injustice!' : ça sonnait.

Protestations,manifestations et grêves... Il y a changement?